Heraanleg Breugelweg - alle informatie

Van de ondergrond – vooral de riolering – tot het wegdek, het fietspad en de groenvoorziening wordt alles op het niveau gebracht van een hedendaagse weginfrastructuur, die klaar is voor de komende decennia. Vooraleer de nieuwe riolering en weg aangelegd worden, worden ook alle andere nutsleidingen vernieuwd. We spreken dan over waterleiding, elektriciteit, gas en datakabel (internet/TV/telefonie). 

Ga meteen naar de stand van zaken op dit moment.

Ga meteen naar de plannen van de omleiding.

Hoe bereik je handelaars en diensten langs de Breugelweg?

Fasering van de werken

 De werken langs de drie kilometer lange Breugelweg worden opgesplitst in vier fasen :

Klik hier voor het plannetje met de fasering.


OPGEPAST: Er wordt niet noodzakelijk in deze volgorde gewerkt. Bovendien zal er regelmatig in twee zones tegelijk worden gewerkt. De bedoeling daarvan is de hinder in tijd zo veel mogelijk te beperken.

Verkeersafhandeling


Er wordt telkens voor gezorgd dat plaatselijk verkeer mogelijk blijft en dat de handelszaken bereikbaar blijven. Als gevolg van de fasering van de werken, verandert ook de verkeerssituatie regelmatig. Goed opletten is dus de boodschap.

Doorgaand verkeer zal vanaf het begin van de werken omgeleid worden.

Klik hier om het plan van de grote omleiding te bekijken.

Klik hier om de fietsomleiding te bekijken.

Bushaltes: wanneer de Breugelweg afgesloten is, zullen ook de bushaltes Breugelweg, Spoorwegstraat, Dalakkerstraat, Steenovenstraat en Sint-Oda niet bediend worden door lijn 33. De vervanghalte is Overpelt Kiosk en er komt een tijdelijke halte in de Kapelstraat, nabij de aansluiting met de Breugelweg.

De plannen van de werken

Van Ringlaan tot Sint-Annastraat

Van Sint-Annastraat tot Dalakkerstraat

Van Dalakkerstraat tot Heesakkerstraat

Van Heesakkerstraat tot Heesakkerpark

Van Heesakkerpark tot Kapelstraat

Van Kapelstraat tot Wedelse Molen

 

Stand van zaken

Vanaf 12 maart is de Breugelweg tussen de Dommel en het toeristisch fietspad klaar en weer open voor Plaatselijk verkeer.   Vanaf wordter gewerkt aan de fase 3 (= van op de Ringlaan tot aan de Sint-Annastraat - zuidelijke kant).

18 mei 2018: rotonde Ringlaan-Breugelweg weer open

Vanaf vrijdag 18 mei is de rotonde Breugelweg-Ringlaan-Kloosterstraat weer open in beide richtingen. Daardoor valt er een stuk verkeersdrukte weg uit het centrum en zal er terug een vlottere verkeerscirculatie zijn.

De Breugelweg zelf inrijden kan nog niet. De werken van de fase 3  zijn immers nog volop  bezig.

Tot nu toe zit het werk op schema en dat zou willen zeggen dat dit gedeelte tegen het bouwverlof opengesteld kan worden.

Voor wie midden in de werken zit, is de situatie niet altijd even gemakkelijk, daarom nam de gemeente samen met de aannemer een aantal maatregelen om daar waar mogelijk het leed wat te verzachten. Klik hier om te zien wie je best contacteert in geval van problemen.

Doorgaand verkeer via Noord-Zuidverbinding

Doorgaand verkeer wordt nogmaals dringend verzocht om om te rijden via Eksel en de Noord-Zuidverbinding N74. 

Dat gaat in ieder geval sneller dan een sluiproute nemen via de kleine wegen. Die zijn niet voorzien op zoveel verkeer en het overbodige verkeer veroorzaakt er gevaar. Omdat ook de rotonde op de Ringlaan afgesloten zal zijn, zal in ieder geval een gedeelte van de momenteel gebruikte sluiproutes zinloos worden.  

Met vragen of problemen kan je terecht bij breugelweg@overpelt.be .

Contactinformatie