Verkoop industriegronden lokaal bedrijventerrein Nolim Noord

De gemeente Overpelt start met de verkoop van industriegronden in het lokaal bedrijvenpark ‘Nolim noord’. De site is het noordelijk sluitstuk van de gekende industriezone ‘Nolimpark’. Het gebied is vlot bereikbaar via  de Haltstraat en de Stuifzandstraat. De aanleg van de ontsluitingsinfrastructuur en bufferzones zal klaar zijn in de eerste helft van 2019.

De gronden worden verkocht per module met een breedte van 6 meter. De kandidaat-koper kiest zelf hoeveel modules hij wenst te kopen, met een maximum van in totaal 9000m², en onder voorbehoud dat er geen onbruikbare restmodules overblijven. Het afpalingsplan met weergave van de modules en een tabel met de oppervlaktes vindt  u verder terug in deze bundel.

De aankoopprijs bedraagt 45 EUR per m².

Via onderstaande linken vindt u alle informatie terug, gaande van verkoopbundel met alles over de bouw- en verkoopsvoorwaarden, de verkoopsprocedure en timing. U vindt hieronder ook een link naar het inschrijvingsformulier.

Nolim Noord - lokaal bedrijventerrein - verkoopbundel

Nolim Noord - lokaal bedrijventerrein - afpaling modules

Nolim Noord - lokaal bedrijventerrein - oppervlakte modules

Nolim Noord - lokaal bedrijventerrein - modelovereenkomst wederzijdse verkoopbelofte

Nolim Noord - lokaal bedrijventerrein - inschrijvingsformulier

 

Ter info: ruimtelijk uitvoeringsplan Nolim Noord