Vergunningen: omgevingsloket

Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Die vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

Klik hier om naar het omgevingsloket te gaan.