Verbod verspilling leidingwater en grondwater - captatieverbod onbevaarbare waterwegen

26
jul
2018

Het is voor een heel aantal activiteiten verboden om leidingwater te gebruiken. Ook het gebruik van grondwater is enkel nog toegelaten tussen 20.00 uur 's avonds en 8.00 uur 's morgens. De provinciegouverneur heeft een besluit in die zin uitgevaardigd.

Klik hier om het besluit in te kijken.

De provinciegouverneur heeft tevens een verbod afgekondigd om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, tenzij het een beperkt capteren betreft van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Klik hier om het besluit in te kijken.

Het is blijkbaar niet altijd voor iedereen duidelijk wat kan en wat niet kan. Daarom heeft de provincie een lijst van FAQ of veel gestelde vragen opgesteld. U vindt ze op volgende website:

www.crisis-limburg.be/faq.

 

Contactinformatie