Toegankelijke zaak

Het gemeentebestuur van Overpelt besteedt veel aandacht aan de toegankelijkheid van haar  gebouwen voor mensen met een handicap en iedereen die minder goed te been is. Maar ook de toegankelijkheid van de Overpeltse handelszaken en andere publiek toegankelijke gebouwen krijgen speciale aandacht.

In het verleden lieten reeds een 30-tal eigenaars hun handelszaken doorlichten door de VZW Toegankelijkheidsbureau. Zij  kregen het toegankelijkheidslabel. Bovendien kunnen handelaars die in hun zaak aanpassingswerken laten uitvoeren om beter toegankelijk te zijn nog steeds gemeentelijke premie krijgen.

Handelaars kunnen nog steeds hun zaak laten doorlichten. Dit is volledig kosteloos. Een seintje aan de gemeentelijke dienst Welzijn volstaat.