Sociale tewerkstelling

Initiatieven in verband met sociale tewerkstelling hebben als doel om mensen tewerk te stellen die nagenoeg geen kans maken in het gewone arbeidscircuit.

Er zijn een aantal initiatieven in Overpelt en omgeving: