Schrapping deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 als onderdaan van de Europese Unie

Op 14 oktober 2018  hebben in België de zesjaarlijkse verkiezingen plaats voor de leden van de gemeenteraad.

Omdat u zich bij één van vorige gemeenteraadsverkiezingen al ingeschreven heeft op de kiezerslijst, zal u nu opnieuw opgeroepen worden om bij deze verkiezingen uw stem uit te brengen. U moet er rekening mee houden dat u verplicht bent om te stemmen als u op de kiezerslijst staat.

U kan zich ook van de kiezerslijst laten schrappen. U moet daarvoor een schriftelijke verklaring ondertekenen waarbij u afstand doet van uw hoedanigheid als kiezer. Deze verklaring moet uiterlijk op 31 juli 2018 ingediend zijn bij het gemeentebestuur. Indien u hulp nodig hebt bij het opmaken van deze verklaring, kan u terecht bij de onthaalbalie in het gemeentehuis.

U kunt meer informatie over de verkiezingen krijgen op https://vlaanderenkiest.be/faq.

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst verkiezingen van onze gemeente, elke voormiddag tussen tussen 9.00 en 12.00 uur en donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur, tel. +32 11 80 94 00, verkiezingen@overpelt.be .

Contactinformatie