Schrapping deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 als niet- EU burger

Op 14 oktober 2018  hebben in België de zesjaarlijkse verkiezingen plaats voor de leden van de gemeenteraad.

Omdat u zich bij één van vorige gemeenteraadsverkiezingen al ingeschreven heeft op de kiezerslijst, zal u nu opnieuw opgeroepen worden om bij deze verkiezingen uw stem uit te brengen. U moet er rekening mee houden dat u verplicht bent om te stemmen als u op de kiezerslijst staat.

U kan zich ook van de kiezerslijst laten schrappen. U moet daarvoor een schriftelijke verklaring ondertekenen waarbij u afstand doet van uw hoedanigheid als kiezer. Deze verklaring moet uiterlijk op 31 juli 2018 ingediend zijn bij het gemeentebestuur. Indien u hulp nodig hebt bij het opmaken van deze verklaring, kan u terecht bij de onthaalbalie in het gemeentehuis.

U kunt meer informatie over de verkiezingen krijgen op https://vlaanderenkiest.be/faq .

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst verkiezingen van onze gemeente, elke voormiddag tussen tussen 9.00 en 12.00 uur en donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur, tel. +32 11 80 94 00, verkiezingen@overpelt.be of www.overpelt.be.

Contactinformatie