RUP Den Dries en Haspershoven - definitieve vaststelling

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Den Dries en Haspershoven” van 6 oktober 2017 bestaande uit:

  • de toelichtingsnota
  • het grafisch plan Haspershoven
  • de stedenbouwkundige voorschriften van het deelplan Haspershoven
  • het grafisch plan van Den Dries
  • de stedenbouwkundige voorschriften van het deelplan Den Dries

werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad dd. 26 oktober 2017. Het gemeenteraadsbesluit hieromtrent is te raadplegen via www.overpelt.be/notulen-gemeenteraad-26/10/2017 .

De hoger vermelde documenten zijn te raadplegen via www.overpelt.be/rup-den-dries-en-haspershoven.

Contactinformatie