PIN/PUK aanvraag nieuwe code

Het gebruik van de elektronische identiteitskaart vormt soms een probleem als je de PIN-code niet meer kent.

Indien je niet meer in het bezit bent van je PIN/PUK-codes, kan je nieuwe codes aanvragen. Dit kan tot 2 weken duren.

Procedure

Een nieuwe PIN/PUK-code kan je aanvragen via de digibalie

OF

rechtstreeks via de website van het rijksregister

Voorlopig worden de brieven met nieuwe PIN/PUK-codes naar de gemeente verzonden.
Wij verwittigen u zodra de gevraagde codes beschikbaar zijn.