Kinderraad

Kinderraad

Jaarlijks wordt tijdens de Buitenspeeldag de nieuwe kinderburgemeester verkozen. De andere kandidaten worden kinderschepen. De kinderburgemeester en de kinderschepenen zitten automatisch in de kinderraad. Maar ook andere geïnteresseerde kinderen van het vijfde en zes studiejaar kunnen zich in het begin van het schooljaar (september-oktober) hiervoor opgeven.  

De kinderraad komt een aantal keren per schooljaar, meestal op woensdagnamiddag, samen rond thema's die ze zelf kiezen. Bovendien wordt de kinderraad uitgenodigd voor of betrokken bij een heel aantal evenementen, zoals de optocht van het Sint-Maartenspektakel, de Sinterklaasintredes, de kampioenenhulde, de nieuwjaarsreceptie, ...

Daarnaast mag de kinderraad haar mening geven over nieuwe projecten die voor kinderen op stapel staan, bv. over nieuwe speeltuigen. We houden die bijeenkomsten bewust heel luchtig, want het moet natuurlijk ook plezant blijven.

Tijdens de Eindevakantiehappening werd Ans Bollen als nieuwe kinderburgemeester verkozen. Samen met Ans ging de nieuwe kinderraad in september 2016 van start.