Juridische dienstverlening

Wat als ik juridisch advies nodig heb?

Iedereen heeft soms nood aan juridisch advies of rechtshulp. Het is echter niet altijd duidelijk welke informatie je precies moet vragen, want er zijn verschillende soorten juridisch advies.

Om je te helpen bij dit soort vragen is wekelijks een jurist(e) aanwezig in het Sociaal Huis (dienst rechtshulp) bij wie je terecht kan voor kosteloos juridisch advies. Deze dienst werkt op afspraak. Het Sociaal Huis organiseert deze dienstverlening in samenwerking met de Welzijnsregio Noord-Limburg. De vragen of problemen kunnen van verschillende aard zijn: relatieproblemen met partner of kinderen, echtscheiding, onderhoudsgeld, problemen met je verhuurder, erfrecht, ...

Het is belangrijk om te weten dat de juriste niet voor jou kan pleiten voor de rechtbank of besluiten opmaakt voor rechtbanken. Wanneer een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt, word je naar een advocaat verwezen en kan je een aanvraag om een kosteloze juridische tweedelijnsbijstand (pro-deo) doen.

Nuttige links:

De Welzijnsregio

Advocaat.be

Balie Limburg

 

Procedure

Iedere donderdag van 9 tot 12 u. heeft een juriste zitdag in het Sociaal Huis.
Let op: U moet een afspraak maken.

Bedrag

De dienst Rechtshulp verleent gratis hulp aan de inwoners van Overpelt voor zover het om persoonlijke belangenbehartiging gaat.

(niet om zakelijke belangen met winstgevend karakter)

 

Regelgeving