Huwelijk

Het huwelijk is een uit vrije wil aangegane overeenkomst tussen twee personen. Van deze overeenkomst wordt een authentieke akte opgesteld namelijk de huwelijksakte.

Procedure

Stap 1: Bepaal plaats en datum van het huwelijk

U kan huwen in de gemeente waar u of uw aanstaande echtgeno(o)te woont. 
Indien u Belg bent en in het buitenland woont kan u huwen in:

 • De Belgische gemeente waar één van beiden woonde vóór zijn/haar vertrek naar het buitenland
 • De Belgische gemeente waar één van beiden geboren werd
 • De Belgische gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van één van beiden woont
 • Brussel, als geen van beiden aan één van de voorgaande criteria beantwoordt.

Stap 2: Aangifte

Minimaal twee weken voor de huwelijksdatum moet u in de gemeente waar het huwelijk zal plaatsvinden een aangifte doen van het voorgenomen huwelijk. Uiterlijk zes maanden na deze aangifte moet het huwelijk voltrokken worden. Deze aangifte kan gebeuren in het gemeentehuis of via het e-loket. Klik hier voor naar het formulier in het e-loket te gaan.

Om praktische redenen is het aan te raden om de datum van huwelijk minstens 8 weken op voorhand te laten weten.
De nodige documenten zoals geboorteakte, enz.,  - voor zover ze in België zijn opgemaakt - zullen dan opgevraagd worden door de burgerlijke stand.

Buitenlandse documenten moet u zelf opvragen.
Van zodra het dossier volledig is, ontvangt u van de ambtenaar van de burgerlijke stand een uitnodiging om de huwelijksaangifte te komen ondertekenen.  De aangifte gebeurt in de gemeente waar het huwelijk plaatsvindt. U moet uw identiteitskaart/paspoort bijhebben en eventueel de papieren van de notaris als er een huwelijkskontrakt werd opgemaakt.

De toekomstige echtgenoten hebben de mogelijkheid geen, 1, 2, 3 of maximum 4 getuigen aan te duiden om aanwezig te zijn bij de huwelijksvoltrekking en de huwelijksakte mee te ondertekenen. Deze getuigen moeten meerderjarig zijn.  Bij de huwelijksaangifte moeten over de eventuele getuigen volgende gegevens bekend zijn:

 • De naam
 • Alle voornamen
 • Geboortedatum
 • Woonplaats

Stap 3: huwelijksvoltrekking

In Overpelt worden huwelijken voltrokken:

 • Elke werkdag van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur
 • Op zaterdag van 10.30 uur tot 11.30 uur.

 

Meebrengen

 • Belgen: Identiteitskaart en/of paspoort
 • Niet-Belgen: neem best vooraf contact met de dienst Burgeradministratie.

Contactinformatie

 • Burgeradministratie

  Gemeentehuis

  Oude Markt 2
  3900 Overpelt

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00), van 18:00 tot 20:00 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  Alle openingsuren