Geschiedenis van Overpelt

Decennia lang werd aangenomen dat de oudst gekende naam van Overpelt ‘Palethe’ was. Dit betekent moerasgrond. Die naam werd vermeld in 815. Recent historisch onderzoek door het Genootschap voor Geschiedenis en Volkskunde van Overpelt wees uit dat er echter al in 771 gewag gemaakt werd van ons dorp in oude documenten. Op 1 mei 771 werd het vernoemd als ‘Palati’. Opgravingen en vondsten leren evenwel dat er al in de voorhistorische tijd nederzettingen stonden op Pelter grondgebied. De vondsten uit het Neolithicum behoren tot de belangrijkste van het land. Er werden ook voorwerpen uit de Romeinse Tijd aangetroffen.

De verdere geschiedenis van Overpelt is in een viertal thema's te vatten. Klik er op en ontdek die geschiedenis.