Gemeentelijke verkaveling Kapelstraat-Haasbosstraat

5 ruime bouwpercelen voor gekoppelde woningen

Omschrijving

Vijf kavels beschikbaar voor eengezinswoningen. 2 loten voor open bebouwing en 3 loten waarbij de woningen met de bijgebouwen aan elkaar worden gekoppeld.

Oppervlaktes van 489 m² tot 612 m².

Prijzen vanaf 78.2400 EUR tot 99.225 EUR.

  • Rustige ligging, maar vlakbij de kern van Lindel waar alle voorzieningen voorhanden zijn.
  • Vlot bereikbaar op slechts enkele minuten van het centrum van Overpelt en de autowegen richting Hasselt-Eindhoven en Lommel.
  • Handel, diensten, vrij beroep, kantoor toegelaten (maximum 100 m²).

Nog 5 percelen ter beschikking

Lot

Breedte

Bebouwing

Oppervlakte

Schattingsprijs

1

20,03 m

GK

510 m²

€ 86.700,00

3

20,00 m

OB

538 m²

€ 91.460,00

4

31,00 m

GK

489 m²

€ 78.240,00

6

19,00 m

OB

612 m²

€ 97.920,00

7

28,96 m

GK

567 m²

€ 99.225,00

Voornaamste voorschriften

  • Eengezinswoningen
  • Twee bouwlagen
  • Bijgebouw tot 24 m² mogelijk
  • Bouwverplichting: winddicht binnen 7 jaar na akte.

Wil je een perceel kopen?

De voorwaarden

  • Enkel natuurlijke personen kunnen hun kandidatuur stellen.
  • Aan een kandidaat-koper kan slechts één perceel toegewezen worden.
  • Binnen een termijn van 7 jaar na het verlijden van de akte dient het goed bebouwd te zijn door een winddichte woning.

Hoe

Vul het formulier aankoopbelofte in. Geef duidelijk uw gegevens weer en voor welk lot uit welke verkaveling u kiest. De kandidaat-kopers dienen hun kandidatuur te stellen tegen ontvangstbewijs of bij aangetekend schrijven en onder gesloten omslag aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt.

Documenten