Gemeentelijke verkaveling Astridlaan-Beekstraat (nog 1 perceel)

Vijf kavels voor open bebouwing (Nog één kavel beschikbaar)

Lot

5

Breedte

29,39 m

Bebouwing

OB

Oppervlakte

886 m²

Schattingsprijs

€ 100 000

 • Ideale zuidwest oriëntatie.
 • Centraal gelegen langs Astridlaan.
 • Vlot bereikbaar op slechts enkele minuten van het centrum van Overpelt en de autowegen richting Hasselt-Eindhoven en Lommel.
 • Tuinen ook bereikbaar langs de Beekstraat.
 • Eenvormig door verplichte rustieke bouwstijl (pastorijstijl, herenhuisstijl enz.).
 • Handel, diensten, vrij beroep, kantoor toegelaten (maximum 100 m²).
 • Voornaamste voorschriften
 • Eengezinswoningen
 • Twee bouwlagen en dak
 • Rustieke (pastorij, herenhuisstijl) bouwstijl verplicht
 • Haag verplicht op achterste perceelgrens
 • Bouwverplichting: winddicht binnen 7 jaar na akte.

Wil je een perceel kopen?

De voorwaarden

Enkel natuurlijke personen kunnen hun kandidatuur stellen.

Aan een kandidaat-koper kan slechts één perceel toegewezen worden.

Binnen een termijn van 7 jaar na het verlijden van de akte dient het goed bebouwd te zijn door een winddichte woning.

Hoe

Vul het formulier aankoopbelofte in. Geef duidelijk uw gegevens weer en voor welk lot uit welke verkaveling u kiest. De kandidaat-kopers dienen hun kandidatuur te stellen tegen ontvangstbewijs of bij aangetekend schrijven en onder gesloten omslag aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt.

Documenten

Gemeentelijk reglement voor de verkoop van gemeentelijke bouwkavels

Liggingsplan verkaveling

Verkavelingsplan

Verkavelingsvoorschriften

Formulier aankoopbelofte

Contactinformatie