Gemeentelijke verkaveling Akkerstraat-Zaaipad

 

De gemeentelijke verkaveling Akkerstraat/Zaaipad, ten zuiden van het centrum van Overpelt,  is een gezinsvriendelijke en jonge buurt met autoluwe straten en een groen kader. De wijk ligt op wandel- en fietsafstand van het centrum met scholen, winkels en een breed aanbod aan dienstverlening.

Het Zaaipad is de ruggengraat van een kindvriendelijk woonproject in Overpelt. Binnen het project ligt een attractieve speelruimte, deels verhard voor fietsen, rollerskaten, ... en deels groen ingericht met speelelementen in en over een wadi. Deze groene speelstraat is een schakel binnen een speelweefsel dat de buurt op een aantrekkelijke manier verbindt met het centrum.

De bouwpercelen die nog te koop zijn, zijn van verschillende oppervlaktes en met verschillende voorschriften aan interessante prijzen. Dus zeker voor elk wat wils!

Beschikbare percelen in de gemeentelijke verkaveling Zaaipad:

Lot

Breedte

Bebouwing

Oppervlakte

Schattingsprijs

4

hoekperc.

HOB

457 m²

€ 70 000

9

11,90 m

HOB

416 m²

€ 75 000

10

11,90 m

HOB

410 m²

€ 75 000


Beschikbare percelen in de gemeentelijke verkaveling Akkerstraat fase II (pijpenkop):

Lot

Breedte

Bebouwing

Oppervlakte

Schattingsprijs

2

11,40 m

HOB

482 m²

€ 70 000

3

10,25 m

HOB

383 m²

€ 65 000

4

10,24 m

HOB

394 m²

€ 65 000

5

14,62 m

HOB

565 m²

€ 90 000

Wil je een perceel kopen?

De voorwaarden

  • Enkel natuurlijke personen kunnen hun kandidatuur stellen.
  • Aan een kandidaat-koper kan slechts één perceel toegewezen worden.
  • Binnen een termijn van 7 jaar na het verlijden van de akte dient het goed bebouwd te zijn door een winddichte woning.

Hoe

Vul het formulier aankoopbelofte in. Geef duidelijk uw gegevens weer en voor welk lot uit welke verkaveling u kiest.De kandidaat-kopers dienen hun kandidatuur te stellen tegen ontvangstbewijs of bij aangetekend schrijven en onder gesloten omslag aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt.

Contactinformatie