Gemeenschapswacht

gemeenschapswacht Dylan KwantenDe gemeenschapswacht verhoogt door zijn aanwezigheid in de wijken het veiligheidsgevoel van de burger. Hij vormt de schakel tussen de gemeente en de bevolking en signaleert problemen waarmee hij te maken krijgt aan de bevoegde gemeentelijke diensten of aan de politie.

 

Concreet gaat het om de volgende taken:

  • Het publiek bewust maken van veiligheid en criminaliteitspreventie met folders, informatiesessies …
  • Burgers informeren zodat hun veiligheidsgevoel verzekerd is.Problemen met de veiligheid, het milieu en het wegennet doorgeven aan de bevoegde diensten.
  • Automobilisten aanspreken over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen bewust maken van het algemeen reglement.
  • Kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen helpen oversteken.
  • Vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen.
  • Toezicht houden bij evenementen of activiteiten die georganiseerd zijn door de gemeente of een andere overheid.

Dylan Kwanten is de gemeenschapswacht in Overpelt. Hij is bereikbaar via GSM-nummer 0491/35 72 07 en e-mail dylan.kwanten@overpelt.be  .