Erkenning van een kind

De erkenning is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van ouderrschap bestaat tussen zichzelf en het kind.

Volgens het Belgisch recht kan de vader of de meemoeder, als de ouders niet met elkaar getrouwd zijn, het kind met de toestemming van de moeder erkennen.

Als het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, moeten zowel de moeder als het kind hun toestemming geven.
Als de vader een meerderjarig kind of een ontvoogde minderjarige wil erkennen dan volstaat de toestemming van het kind.

Procedure

Klik hier om een afspraak te maken

Wanneer kan ik een kind laten erkennen?

  • voor de geboorte op basis van een attest met de vermoedelijke bevallingsdatum opgemaakt door de gynaecoloog
  • bij de geboorteaangifte zelf: de vader en de moeder moeten de aangifte dan samen doen
  • na de geboorte

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar het gemeentehuis gaan om een authentieke akte te laten opmaken.

Als u de erkenning niet doet in de gemeente van geboorte, dan moet u bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte  meenemen. Dat kan natuurlijk alleen in het geval dat het kind al erkend werd voor de geboorte.

De procedure kan verschillen per gemeente. U kunt het best eerst inlichtingen inwinnen bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar u het kind wil laten erkennen.

Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover raadpleegt u best een notaris.

Meebrengen

  • Identiteitskaart van beide ouders
  • Indien u niet in België woont: een uittreksel uit de burgeradministratie van uw gemeente met vermelding van namen, geboortedatum, adres en burgerlijke staat.

Contactinformatie