Echtscheiding

Een echtscheiding is de ontbinding van een burgerlijk huwelijk.

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht zodra het vonnis kracht van gewijsde heeft gekregen. Dat is na 1 maand, de periode om in beroep te gaan. Hierna wordt de echtscheiding overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk plaats had. De rechtbank brengt de burgerlijke stand hiervan op de hoogte.

Bij een echtscheiding moet geen nieuwe identiteitskaart aangevraagd worden. De burgerlijke staat is immers niet meer voorzien op de elektronische identiteitskaart. U moet er dus niet meer voor naar het gemeentehuis.