Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 als onderdaan van een land dat niet tot de Europese Unie behoort.

Door de fusie van Neerpelt en Overpelt ontstaat in Noord‑Limburg op 1 januari 2019 de nieuwe gemeente “Pelt”. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 kiezen de inwoners van Overpelt en Neerpelt  31 gemeenteraadsleden voor Pelt. Ook al zijn we op dat moment nog geen nieuwe gemeente, toch kan u al op een kandidaat uit de andere gemeente stemmen.

Wie in Overpelt woont en niet- EU-burger is, kan zich laten inschrijven als kiezer voor deze gemeenteraadsverkiezingen.

Dit zijn de  voorwaarden waaraan u moet voldoen:

  • op het ogenblik van het indienen van de aanvraag vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België gedekt door een wettelijk verblijf kunnen aantonen;
  • op 1 augustus 2018 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn;
  • op de dag van de verkiezing (14/10/201/8) minstens 18 jaar oud zijn;
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

Hiervoor dient u uiterlijk op 31 juli 2018 een schriftelijke aanvraag in bij de gemeente. De formulieren vindt u op de verkiezingswebsite https://vlaanderenkiest.be/faq/mogen-niet-belgen-van-buiten-de-europese-unie-stemmen-op-14-oktober-2018-kunnen-ze-kandidaat Uiteraard kan u het formulier ook afhalen aan de onthaalbalie van onze gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen controleert vervolgens of u aan alle voorwaarden voldoet. Wij brengen u met een aangetekend schrijven op de hoogte van de beslissing. Houd er rekening mee dat  u  verplicht bent te stemmen zodra u zich als kiezer hebt laten registreren. U kan dus gestraft worden als u zonder geldige reden niet komt stemmen.

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst verkiezingen van onze gemeente, elke voormiddag tussen tussen 9.00 en 12.00 uur en donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur, tel. +32 11 80 94 00, verkiezingen@overpelt.be .

Contactinformatie