Buurtfeesten en speelstraten

Buurtfeest

Overpelt bundelt alle gemeentelijke initiatieven waarbij buurtorganisaties worden ondersteund in het project 'Wijk up'. Het gaat hierbij over de uitleendienst, feestcheques, speelstraten, speelkoffers, het verenigingsloket en cultuur op buurtfeesten. 'Wijk Up' is zoals het Engels 'wake up' (word wakker) en we willen zo een dubbele boodschap meegeven aan onze buurten: word wakker, sla de handen in elkaar, organiseer een buurtfeest en waardeer je wijk op!

Wijk UpDe gemeente steunt buurtinitiatieven op vier manieren. Op de eerste plaats is er de logistieke ondersteuning met het materiaal van de uitleendienst. Ten tweede zorgen de feestcheques voor financiële en logistieke ondersteuning. Ook bij de uitwerking van een leuk programma is er een aanbod, met 'cultuur op buurtfeesten' en de materialen uit de speelkoffers. En tenslotte is er begeleiding op administratief vlak via het verenigingsloket (voor het afsluiten van straten, vrijwilligersverzekering, …).

We vragen om bij de aankondiging van buurtactiviteiten gebruik te maken van de voorgedrukte affiches en flyers die beschikbaar zijn bij het verenigingsloket.

Ons aanbod:

Download het algemeen aanvraagformulier voor het gegroepeerd aanvragen van alle faciliteiten voor buurtfeesten