Buitenschoolse kinderopvang Ravotterke viert zilveren jubileum

4
okt
2018

De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang ’t Ravotterke is 25 jaar geworden. Op 4 oktober 1993 werden de eerste kinderen verwelkomd. Dat de nood aan kinderopvang groot was, bleek al gauw. Binnen het jaar werd in Lindel-Hoeven een tweede vestiging geopend en kort daarna een derde aan de Leopoldlaan. De steeds groeiende vraag deed de capaciteit van de opvang op 25 jaar verdrievoudigen. Onlangs kwam er nog een locatie bij in Holheide om onder andere de capaciteit te verhogen. Momenteel doen bijna 600 gezinnen een beroep op de kinderopvang. Het gaat daarbij allang niet meer om louter opvang. “De afgelopen jaren werd meer en meer de nadruk gelegd op de professionalisering en de kwaliteit van de kinderopvang,” zegt schepen van gezin Ann Van Dorpe. 

Pionier

Begin jaren ’90 van de vorige eeuw groeide het aanvoelen dat een job hebben en tegelijk zelf voor kinderen zorgen problematisch werd voor een aantal ouders. Werkende ouders konden best wat hulp gebruiken bij de opvang van de kinderen. Met dat voor ogen startte ’t Ravotterke in 1993 – toen nog onder de vleugels van het OCMW – met 6 begeleidsters en 1 coördinator.  In de beginfase kwamen 4 tot 8 kinderen.  Er was in feite nog geen regelgeving en  ’t Ravotterke was in Vlaanderen één van de pioniers op het vlak van buitenschoolse kinderopvang.  Maar het ging heel snel. Er kwam regelgeving en Overpelt kreeg een erkenning voor 85 opvangplaatsen.

Capaciteit

De groei bleef aanhouden. Sinds de ingebruikname van de nieuwbouw (2003) heeft de opvang een erkenning voor 151 kinderen.  Die capaciteit zat nagenoeg vol. Bijna 600 Overpeltse gezinnen doen een beroep op de gemeentelijke kinderopvang. Sinds begin dit schooljaar is er een locatie – en capaciteit - bijgekomen. De kinderen die in Holheide naar school gaan, worden in Holheide opgevangen.  ’t Ravotterke trekt deze lijn trouwens door voor alle locaties: de opvang wordt overal zo dicht mogelijk bij de school van de kinderen georganiseerd.

Professioneel

Voor deze uitbreiding werd ook de personeelsomkadering uitgebreid. Dat maakt dat er vandaag 25 begeleidsters, 2 coördinatoren en 3 poetsvrouwen instaan voor de kinderopvang. De begeleidsters zijn allemaal gekwalificeerde personeelsleden. Zij moeten aan een aantal studie-eisen voldoen die hun bekwaamheid  moet garanderen. Zo wil de gemeente de professionaliteit en de kwaliteit van de opvang garanderen.

Geen luxeproduct

De kinderopvang is geen luxeproduct. De gemeente heeft met ’t Ravotterke een duidelijk doel voor ogen, namelijk ouders helpen om de combinatie werk en gezin mogelijk te maken. Kinderen moeten daarbij de periode tussen school en thuis op een zinvolle en kwaliteitsvolle manier kunnen invullen. Ze moeten ook in die “tussentijd” de mogelijkheid hebben om zich te ontplooien. Daarom werden de afgelopen jaren onder de noemer Spelenderwijs samenwerkingsverbanden opgezet met de scholen en de sport- en cultuursector.

Toekomst

De nood aan opvang zal zeker nog aanblijven in de toekomst en de kinderopvang moet zich daarom verder ontwikkelen .  In Lindel-Hoeven wordt binnenkort het Brede Schoolproject gebouwd, waar naast de bassischool en het parochiecentrum ook de kinderopvang plaats krijgt in een nieuwbouwproject.

Contactinformatie

 • Dienst welzijn

  Gemeentehuis Overpelt

  Oude Markt 2
  3900 Overpelt

  • 011 80 94 00

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00), van 18:00 tot 20:00 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  Alle openingsuren