Bouw Brede School Lindel goedgekeurd

25
sep
2018

De gemeenteraad van 6 september 2018 keurde de realisatie goed van het project Brede School Lindel. Het gaat om de bouw van een nieuw multifunctioneel gebouwencomplex in het binnengebied van Lindel (tussen Kapelstraat en Parkstraat). Het is een gezamenlijk project van de gemeente, samen met de Corneliusschool en de vzw Parochiale Werken.  Het project behelst niet alleen de realisatie van nieuwe gebouwen, maar ook de aanleg van de omgeving in het binnengebied. “Het project zal het binnengebied opwaarderen en het centrum van het Lindel aanzienlijk versterken,” zegt burgemeester Jaak Fransen.

Zowel de kinderopvang, de school en de parochiezaal kampen met een tekort aan ruimte in veelal gedateerde gebouwen. Om daaraan te verhelpen wordt een modern multifunctioneel gebouwencomplex gerealiseerd.  Een eerste gebouw wordt gedeeld door de school en de buitenschoolse opvang. De school krijgt er vier klaslokalen. De opvang krijgt alle voorzieningen om kinderen kwalitatief op te vangen. In een tweede gebouw komen een nieuwe refter voor de school, die ook door de parochiezaal kan gebruikt worden, en nog eens vier klaslokalen. De klaslokalen in beide gebouwen bevinden zich op de eerste verdieping en worden verbonden met een overdekte ‘passerelle’.

In het derde gedeelte van het bouwproject wordt Parochiecentrum Den Drossaerd grondig aangepakt. Meer bepaald het gedeelte met de vergaderlokalen wordt herbouwd tot een moderne en eigentijdse ontmoetingsplaats voor de verenigingen van Lindel-Hoeven. Keuken en  sanitair worden aangepast, op het gelijkvloers komt een ‘instuifruimte’ en op de eerste verdieping een extra vergaderlokaal. In de kelder is bijkomende opslagruimte voorzien.

De bouwaanvraag is inmiddels lopende en het is de bedoeling dat de nieuwe gebouwen in 2020 in gebruik genomen kunnen worden Maar het project stopt niet bij de realisatie van gebouwen. Een belangrijke rol is eveneens weggelegd voor de publieke ruimte waarin de gebouwen gelegen zullen zijn. De omgevingsaanleg van het project is afgestemd op de nieuwbouw. Speel- en ontmoetingsruimte ruimte en groene luwte voeren er de hoofdtoon.

De kostenraming bedraagt 3,8 miljoen euro (excl. BTW) voor de gebouwen en 955 000 euro voor de aanleg van de omgeving.

Jaak Fransen  besluit: “Dankzij een verregaande samenwerking tussen kerkfabriek, de Corneliusschool, de vzw Parochiale Werken en de gemeente zal de kern van het Lindel binnenkort ingrijpend veranderen. Vanaf 2020 zal dan werk kunnen gemaakt worden van zorgwonen in de Kapelstraat waar nu nog de oude jongensschool gevestigd is. Als gemeentebestuur zijn we alle betrokkenen uiterst dankbaar voor hun inbreng in dit project. Het ganse lindel zal er wel bij varen.

Klik hieronder om  afbeeldingen te zien:

Projectgebied

Omgevingsaanleg

Inplanting gebouwen

3D- zicht vanaf de Parkstraat