Beslissing toekenning omgevingsvergunning Natalia Jannis

Natalia Jannis wonende te Lindelsebaan 106 te 3900 Overpelt deelt mee dat op 30 april 2018 een omgevingsvergunning is verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lindelsebaan 106 en met als kadastrale omschrijving 72502 D 432 G.

Het betreft een aanvraag tot het vellen van 3 fijnsparren.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en de wijze van indiening van het beroep kunt u contact opnemen met:

Contactinformatie