Bericht aan de bevolking: inzage kiezerslijst

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis dat iedereen zich tijdens de diensturen tot de dienst Bevoling - Verkiezingen kan wenden, om na te gaan of hij/zij op de lijst staat en dit tot de twaalfde dag vóór de verkiezingen (14 oktober 2018).

Vanaf de datum waarop de kiezerslijst vastgesteld wordt, kan iedereen die ten onrechte ingeschreven, weggelaten of van de kiezerslijst geschrapt is, bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Contactinformatie