Bekendmaking openbaar onderzoek afschaffing buurtweg nr 16. gemeente Overpelt

Het gemeentebestuur van Overpelt wenst over te gaan tot het afschaffen van de buurtweg nr. 16 (omgeving Over ’t Waterstraat/Populierenstraat).

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis, Oude Markt 2, 3900 Overpelt, gedurende de periode van 11/09/2018 tot 11/10/2018.

De documenten kunt u ook hier raadplegen:

Gemeenteraadsbesluit dd. 16/09/2018: voorlopige vaststelling afschaffing buurtweg nr. 16

Uittreksel uit de Altlas der Buurtwegen

Uittreksel uit het kadaster

Luchtfoto betrokken percelen

Luchtfoto/kadasterkaart betrokken percelen.


Raadpleging kan enkel op afspraak bij de dienst omgeving
(011/809430 – omgeving@overpelt.be).

Contactinformatie