Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Wilms-Croonen

Gegevens over de bevoegde overheid
College van burgemeester en schepenen
Openbaar onderzoek door gemeente Overpelt

Gegevens over de aanvrager/exploitant
De heer en mevrouw Wilms – Croonen
Holvenstraat 170
3900 Overpelt

Gegevens over de inrichting
Adres waarop de stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden:

Holvenstraat 170
3900 Overpelt
Kadastrale gegevens (afd. 2) sectie E 619 B7
Omgevingsloket nummer OMV_2018105288

Soort inrichting

Toepasselijke stedenbouwkundige handelingen: het uitbreiden van de woning met een overdekt terras.

Voorwerp van de aanvraag
Stedenbouwkundige handelingen

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en inspraakmogelijkheden
Ontvankelijk verklaard op: 13 september 2018

Openbaar onderzoek: Van 18/09/2018 tot en met 17/10/2018
Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Tijdens het openbaar onderzoek kan de vergunningsaanvraag digitaal worden geraadpleegd op www.omgevingsloket.be  (referentie OMV_2018105288) of bij de dienst Omgeving, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt (na afspraak 011/809430 – omgeving@overpelt.be ).
Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen van 18/09/2018 tot en met 17/10/2018 ingediend worden:

  • Via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be dossiernummer OMV_2018105288
  • Schriftelijk t.a.v. gemeente Overpelt, Oude markt 2 te 3900 Overpelt of omgeving@overpelt.be
  • Afgifte aan het onthaal van de gemeente Overpelt

Contactinformatie