Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Staf Cars

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat Staf Cars met als adres Luikersteenweg 20, een aanvraag voor omgevingsvergunning heeft ingediend voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Dossiernr

2018032521

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Fabrieksstraat 70 te Overpelt

Percelen

72502_E_0013_D_006_00, 72502_E_0013_D_007_00

Voorwerp

Exploitatie van een nieuwe inrichting voor het organiseren van busreizen in binnen en buitenland.

Het verbouwen van een bestaande bedrijfshal en het bouwen van kantoren.

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 8/06/2018 tot 7/07/2018 (11:00), digitaal ter inzage op het omgevingsloket ( https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek ) en op de dienst omgeving van de gemeente (na afspraak).

Gedurende die periode kunnen bezwaren, opmerkingen of standpunten over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, zijnde schriftelijk, mondeling aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen omgevingsambtenaar of digitaal via www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Contactinformatie