Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Protec nv

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat Protec nv met als adres  Europalaan 17 te 3900 Overpelt, een aanvraag voor omgevingsvergunning heeft ingediend voor uitbreiding van een inrichting voor metaalbewerking.

Dossiernr

OMV_2018067558

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Europalaan 19  te 3900 Overpelt

Percelen

72502_E_0102_H_144, 72502_E_0102_W_139, 72502_E_0102_G_144

Voorwerp

uitbreiding van een inrichting voor metaalbewerking – opslag van afvalwater in afwachting van zuivering, afkomstig van een andere site

Er wordt een tweede openbaar onderzoek georganiseerd ten gevolge van een wijziging van de omgevingsvergunningsaanvraag tijdens de lopende procedure. De wijziging heeft betrekking op een verhoging van het debiet voor de verwerking van afvalwater.   De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode 22 oktober 2018 tot 20 november  2018, digitaal ter inzage op het omgevingsloket ( https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/openbaaronderzoek )  en op de dienst omgeving van de gemeente (na afspraak).

Gedurende die periode kunnen bezwaren, opmerkingen of standpunten over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, zijnde schriftelijk, mondeling aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen omgevingsambtenaar of digitaal via www.omgevingsloket.be .

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Contactinformatie

 • Dienst omgeving

  Gemeentehuis

  Oude Markt 2
  3900 Overpelt

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  Alle openingsuren