Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Oyen Michiel

Gegevens over de bevoegde overheid
College van burgemeester en schepenen
Openbaar onderzoek door gemeente Overpelt

Gegevens over de aanvrager/exploitant
Naam en adres:De heer Michiel Oyen
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon: Hoevenstraat 49, 3900 Overpelt

Gegevens over de inrichting
Adres waarop de stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden:

Hoevenstraat 49, 3900 Overpelt
Kadastrale gegevens (afd. 1) sectie B 872 H
Omgevingsloket nummer OMV_2018067247

Toepasselijke stedenbouwkundige handelingen
het bouwen van een garage, waarbij men afwijkt van de verkavelingsvoorschriften.
De aanvraag voorziet namelijk een afwijking voor de minimale afstand van 2 m tot de perceelsgrens voor vrijstaande bijgebouwen.

Voorwerp van de aanvraag
Stedenbouwkundige handelingen

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en inspraakmogelijkheden
Ontvankelijk verklaard op 5 september 2018
Openbaar onderzoek van 11/09/2018 tot en met 10/10/2018
Er wordt geen informatievergadering georganiseerd

Tijdens het openbaar onderzoek kan de vergunningsaanvraag digitaal worden geraadpleegd op www.omgevingsloket.be  (referentie OMV_2018067247) of bij de dienst Omgeving, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt (na afspraak 011/809430 – omgeving@overpelt.be  )

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen van 11/09/2018 tot en met 10/10/2018 ingediend worden:

  • Via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be  dossiernummer OMV_2018067247
  • Schriftelijk t.a.v. gemeente Overpelt, Oude markt 2 te 3900 Overpelt of omgeving@overpelt.be
  • Afgifte aan het onthaal van de gemeente Overpelt

Contactinformatie