Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning OQEMA nv

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat OQEMA nv met als adres Stuifzandstraat 51, een aanvraag voor omgevingsvergunning heeft ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Dossiernr

2018029308

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Stuifzandstraat 51 te Overpelt

Percelen

72502_E_0102_E_136_00

Voorwerp

Verandern door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de distributie van chemicaliën

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 4/06/2018 tot 3/07/2018 (11:00), digitaal ter inzage op het omgevingsloket ( https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek  ) en op de dienst omgeving van de gemeente (na afspraak).

Gedurende die periode kunnen bezwaren, opmerkingen of standpunten over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, zijnde schriftelijk, mondeling aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen omgevingsambtenaar of digitaal via www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Contactinformatie