Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Lamers Luc

Gegevens over de bevoegde overheid
College van burgemeester en schepenen
Openbaar onderzoek door gemeente Overpelt

Gegevens over de aanvrager/exploitant
de heer Luc Lamers
Midbuulweg 14
6021 aa Cranendonck

Gegevens over de inrichting
Adres waarop de stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden:
Akkerstraat 3A
3900 Overpelt
Kadastrale gegevens (afd. 1) sectie B 1106 A
Omgevingsloket nummer OMV_2018075321

Soort inrichting
Toepasselijke stedenbouwkundige handelingen
het bouwen van een eengezinswoning met carport, waarbij men afwijkt van de verkavelingsvoorschriften.
De aanvraagt wijkt namelijk af betreffende de dakhelling (25° in plaats van 15°) en betreffende de kroonlijsthoogte (5,80m t.o.v. het vloerpeil in plaats van t.o.v. het niveau van de weg)

Voorwerp van de aanvraag
Stedenbouwkundige handelingen

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en inspraakmogelijkheden
Ontvankelijk verklaard op 6 september 2018
Openbaar onderzoek Van 12/09/2018 tot en met 11/10/2018
Er wordt geen informatievergadering georganiseerd

Tijdens het openbaar onderzoek kan de vergunningsaanvraag digitaal worden geraadpleegd op www.omgevingsloket.be  (referentie OMV_2018075321) of bij de dienst Omgeving, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt (na afspraak 011/809430 – omgeving@overpelt.be  )

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen van 12/09/2018 tot en met 11/10/2018 ingediend worden:

  • Via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be  dossiernummer OMV_2018075321
  • Schriftelijk t.a.v. gemeente Overpelt, Oude markt 2 te 3900 Overpelt of omgeving@overpelt.be
  • Afgifte aan het onthaal van de gemeente Overpelt

Contactinformatie