Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Kwanten NV

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat Kwanten met als adres Stuifzandstraat 44 te 3900 Overpelt, een aanvraag voor omgevingsvergunning heeft ingediend voor de hernieuwing en verandering van de inrichting voor bouwmaterialen met natuursteenbewerkingsafdeling.

Dossiernummer

OMV_2017008903

Bevoegde Overheid

Deputatie

Aanvrager

Stefan Cuyvers namens KWANTEN NV

Lligging

Stuifzandstraat 44

Perceelnummer(s)

afdeling 2 sectie E nr. 102P142

Voorwerp

de hernieuwing en verandering van de inrichting voor bouwmaterialen met natuursteenbewerkingsafdeling

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode 1 november 2018 tot en met 30 november 2018, digitaal ter inzage op het omgevingsloket ( https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek ) en op de dienst omgeving van de gemeente (na afspraak).

 Gedurende die periode kunnen bezwaren, opmerkingen of standpunten over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, zijnde schriftelijk, mondeling aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen  omgevingsambtenaar of digitaal via www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Contactinformatie

 • Dienst omgeving

  Gemeentehuis

  Oude Markt 2
  3900 Overpelt

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  Alle openingsuren