Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning kleuterschool De Hoeven

Gegevens over de bevoegde overheid
College van burgemeester en schepenen
Openbaar onderzoek door gemeente Overpelt

Gegevens over de aanvrager/exploitant
de heer Bart Cresens
Tielenstraat 33
3900 Overpelt

Gegevens over de inrichting
Adres waarop de stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden:
Tielenstraat 25
postcode en gemeente
3900 Overpelt
Kadastrale gegevens (afd. 1) sectie C 121 K
Omgevingsloket nummer OMV_2018101517

Soort inrichting
Voorwerp van de aanvraag: Stedenbouwkundige handelingen

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en inspraakmogelijkheden

Ontvankelijk verklaard op 10 september 2018
Openbaar onderzoek Van 14/09/2018 tot en met 13/10/2018
Er wordt geen informatievergadering georganiseerd

Tijdens het openbaar onderzoek kan de vergunningsaanvraag digitaal worden geraadpleegd op www.omgevingsloket.be  (referentie OMV_2018101517) of bij de dienst Omgeving, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt (na afspraak 011/809430 – omgeving@overpelt.be  )
Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen van 14/09/2018 tot en met 13/10/2018 ingediend worden:

  • Via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be  dossiernummer OMV_2018101517
  • Schriftelijk t.a.v. gemeente Overpelt, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt of omgeving@overpelt.be
  • Afgifte aan het onthaal van de gemeente Overpelt

Contactinformatie