Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Hoeben Roel

Gegevens over de bevoegde overheid

College van burgemeester en schepenen
Openbaar onderzoek door gemeente Overpelt

Gegevens over de aanvrager/exploitant

Roel Marcel Hoeben
Sint-Jansstraat 9
3900 Overpelt

Gegevens over de inrichting

Adres waarop de stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden:
Sint-Jansstraat 9
3900 Overpelt
Kadastrale gegevens (afd. 1) sectie A 342 E2
Omgevingsloket nummer OMV_2018136809

Soort inrichting: het plaatsen van een terrasoverkapping
Voorwerp van de aanvraag: stedenbouwkundige handelingen

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en inspraakmogelijkheden

Ontvankelijk verklaard op 27 november 2018
Openbaar onderzoek Van 03/12/2018 tot en met 01/01/2019
Er wordt geen informatievergadering georganiseerd

Tijdens het openbaar onderzoek kan de vergunningsaanvraag digitaal worden geraadpleegd op www.omgevingsloket.be  (referentie OMV_2018136809) of bij de dienst Omgeving, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt (na afspraak 011/809430 – omgeving@overpelt.be )
Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen van 03/12/2018 tot en met 01/01/2019 ingediend worden:

  • Via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be dossiernummer OMV_2018136809
  • Schriftelijk t.a.v. gemeente Overpelt, Oude markt 2 te 3900 Overpelt of omgeving@overpelt.be
  • Afgifte aan het onthaal van de gemeente Overpelt

Te Overpelt, 27/11/2018