Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Brede school Lindel

Gegevens over de bevoegde overheid

College van burgemeester en schepenen

Openbaar onderzoek door gemeente Overpelt

 

Gegevens over de aanvrager/exploitant

Naam en adres

maatschappelijke zetel indien rechtspersoon

de heer Jaak Fransen

Dorpsstraat 17

3900 Overpelt

 

Gegevens over de inrichting

Adres waarop de stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden

straat en nummer en busnummer

Kapelstraat 14, Parkstraat 15, 19, 21 en 27

postcode en gemeente

3900 Overpelt

Kadastrale gegevens

(afd. 2) sectie D 654 S, (afd. 2) sectie D 659 G, (afd. 2) sectie D 659 H, (afd. 2) sectie D 662 N, (afd. 2) sectie D 662 S, (afd. 2) sectie D 662 T, (afd. 2) sectie D 663 B, (afd. 2) sectie D 665 P, (afd. 2) sectie D 665 M, (afd. 2) sectie D 679 W, (afd. 2) sectie D 679 R, (afd. 2) sectie D 685 A2, (afd. 2) sectie D 685 B2 en (afd. 2) sectie D 685 X

Omgevingsloket nummer                        OMV_2018072759

Soort inrichting

Omschrijf in het algemeen

(hoofdactiviteit(en))

/

 

Toepasselijke stedenbouwkundige handelingen

het bouwen van een brede school met buitenschoolse kinderopvang en de verbouwing van ontmoetingscentrum Den Drossaerd

Toepasselijke indelingsrubrieken van de exploitatie volgens bijlage 8 van het omgevingsbesluit

/

Voorwerp van de aanvraag     ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc                                                                                                                                                                                                             

 

 

Stedenbouwkundige handelingen

 

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en inspraakmogelijkheden

 

Ontvankelijk verklaard op

5 september 2018

 

Openbaar onderzoek

Van 11/09/2018 tot 10/10/2018

 

Er wordt een informatievergadering georganiseerd

neen

Tijdens het openbaar onderzoek kan de vergunningsaanvraag digitaal worden geraadpleegd op www.omgevingsloket.be (referentie OMV_2018072759 of bij de dienst Omgeving, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt (na afspraak 011/809430 – omgeving@overpelt.be )

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen van 11/09/2018 tot en met 10/10/2018 ingediend worden:

  • Via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be dossiernummer OMV_2018072759
  • Schriftelijk t.a.v. gemeente Overpelt, Oude markt 2 te 3900 Overpelt of omgeving@overpelt.be
  • Afgifte aan het onthaal van de gemeente Overpelt

Contactinformatie