Bekendmaking omgevingsvergunning Jannis Nathalie-Schoemans Stijn

mevrouw Nathalie Jannis wonende te Breugelweg 80 te 3900 Overpelt en de heer Stijn Schoemans wonende te Breugelweg 80 te 3900 Overpelt deelt mee dat op 7 mei 2018 een omgevingsvergunning is verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Astridlaan 131 en met als kadastrale omschrijving D 36B.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een woning.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en de wijze van indiening van het beroep kunt u contact opnemen met:

Contactinformatie