Bekendmaking beslissing aanvraag omgevingsvergunning Brandstoffen Kerfs - APK Recycling

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de Deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag, aangevraagd door Brandstoffen Kerfs nv (inrichtingsnummer: 20180409-0075)  met als adres Europark 2062 te 3530 Houthalen-Helchteren en APK Recycling (inrichtingsnummer: 20180403-0018) met als adres Lieven Bauwenslaan 6 te 3900 Overpelt , heeft verleend in vergadering van 14 november 2018.

Dossiernr

OMV_2018071216

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Lieven Bauwenslaan 6 te 3900 OVERPELT

Percelen

E_0102_E_158_00, E_0102_Z_157_00

Voorwerp

Opsplitsing van een inrichting APK Recycling (naamswijziging: voorheen Transport H. Dilissen en Zonen nv) in 2 inrichtingen nl. Brandstoffen Kerfs (bevoorradingsstation) en APK Recycling (steen en houtbreekinstallatie)

Brandstoffen Kerfs nv: Veranderen van de omgevingsvergunning door uitbreiding/wijziging van het bevoorradingsstation voor motorvoertuigen met volgende rubrieken 3.4.1.a, 6.5.2, 17.3.2.1.1.2, 17.3.2.2.2.a

APK Recycling : Steen – en houtbreekinstallatie met volgende rubrieken 2.1.2.b.2, 2.1.2.c, 2.1.3.1, 2.2.2.a.2, 2.2.2.b.2, 2.2.2.f.2, 2.2.2.g.2, 3.4.1.b, 6.4.1, 12.1.2.1.a, 15.1.2, 15.2, 15.4.1, 16.3.1.2, 17.1.2.1.1, 17.3.2.1.1.1.b, 17.3.4.3, 17.3.6.3, 17.3.7.1.a, 17.4, 19.6.1.d, 24.4, 30.3.c, 30.10.1, 31.1.1.a, 53.8.1.a, 61.2.2

De beslissing wordt bekendgemaakt gedurende de periode van 27/11/2018 tot 27/12/2018 (11:00). De beslissing ligt ter inzage op de dienst omgeving van de gemeente (na afspraak).

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertigdagen die ingaat:

 • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

 1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
 2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
 3. het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd.

Contactinformatie

 • Dienst omgeving

  Gemeentehuis

  Oude Markt 2
  3900 Overpelt

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  Alle openingsuren