Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning WIllems Jos

Jos Willems wonende te Venstraat 19 te 3900 Overpelt deelt mee dat op 23 april 2018 een omgevingsvergunning is verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Venstraat 19 en met als kadastrale omschrijving E 604R9.

Het betreft een aanvraag tot het vellen van bomen.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en de wijze van indiening van het beroep kunt u contact opnemen met:

Contactinformatie