Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hendriks Hanne

Mevrouw Hanne Hendriks wonende te Stramproyerweg 52 te 3950 Bocholt deelt mee dat op 23 april 2018 een voorwaardelijke omgevingsvergunning is verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Boekweitstraat 2 en 4 en met als kadastrale omschrijving.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een 2 halfopen woningen.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en de wijze van indiening van het beroep kunt u contact opnemen met:

Contactinformatie