Bekendmaking beslissing aanvraag omgevingsvergunning Brim nv

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de Deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag, aangevraagd door Brim nv met als adres Jaarbeurslaan 24b4 te 3600 Genk , heeft geweigerd in vergadering van 15 maart 2018.

Dossiernr

2017006719

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Leopoldlaan 115 te 3900 OVERPELT

Percelen

72029_A_0067_T_000_00

Voorwerp

Exploitatie van een bevoorradiingsstation voor motorvoertuigen (diesel, benzine en CNG)

Afbraak van handelspand, bouwen van bruno’s foodcorner met shop en magazijn, bouwen van tankstation, inrichting voor reclame.

 

 De beslissing wordt bekendgemaakt gedurende de periode van 30/03/2018 tot 28/04/2018 (11:00). De beslissing ligt ter inzage op de dienst omgeving van de gemeente (na afspraak).

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertigdagen die ingaat:

 • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

 1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
 2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
 3. het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd

Contactinformatie

 • Dienst omgeving

  Gemeentehuis

  Oude Markt 2
  3900 Overpelt

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00), van 18:00 tot 20:00 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  Alle openingsuren