Bekendmaking afgifte omgevingsvergunning Vande Broek Rudiger

Vincent Pieck namens de heer Rudiger Vande Broek wonende te Dorpsstraat 126 te 3900 Overpelt deelt mee dat op 16 juli 2018 een omgevingsvergunning werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dorpsstraat 126 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 837 Y.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een veranda na de afbraak van een bestaand bijgebouw.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en de wijze van indiening van het beroep kunt u contact opnemen met:

Contactinformatie