Bekendmaking afgifte omgevingsvergunning Vaesen Marc

Marc Vaesen wonende te Watermolenstraat 14 te 3910 Neerpelt deelt mee dat op 2 juli 2018 een omgevingsvergunning werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kloosterstraat 15 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 282 X2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een fietsenstalling en het kappen van een boom.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en de wijze van indiening van het beroep kunt u contact opnemen met:

Contactinformatie