Bekendmaking afgifte omgevingsvergunning Theeuwen Mario

Mario Theeuwen wonende te Rekkerstraat 44 te 3900 Overpelt deelt mee dat op 4 juni 2018 een omgevingsvergunning is verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Rekkerstraat 44 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie D 720 B.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en de wijze van indiening van het beroep kunt u contact opnemen met:

Contactinformatie