Bekendmaking afgifte omgevingsvergunning Schildermans Tim

de heer Tim Schildemans wonende te Beukenlaan 12 deelt mee dat op 2 juli 2018 een omgevingsvergunning werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Beukenlaan 12 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie D 553 Y.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport en poolhouse.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en de wijze van indiening van het beroep kunt u contact opnemen met:

Contactinformatie