Bekendmaking afgifte omgevingsvergunning Sat Abdullah

de heer Abdullah Sat wonende te Tapuitstraat 53 te 3920 Lommel deelt mee dat op 9 juli 2018 een gedeeltelijke vergunning en gedeeltelijke weigering tot omgevingsvergunning werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Burgemeester Van Gaalstraat 1 en De Heuf 25 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 823 H.

Het betreft een aanvraag tot de bestemmingswijziging van winkel tot waterpijpcafe en het regulariseren van de huidige toestand

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en de wijze van indiening van het beroep kunt u contact opnemen met:

Contactinformatie