Bekendmaking afgifte omgevingsvergunning Persoons Valérie

Valérie Persoons wonende te Europalaan 31 te 3900 Overpelt deelt mee dat op 2 juli 2018 een omgevingsvergunning is verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lieven Gevaertlaan zn en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 102 M153.

Het betreft een aanvraag tot het omvormen van een homogene naaldboomaanplant naar heidehabitat.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en de wijze van indiening van het beroep kunt u contact opnemen met:

Contactinformatie