Bekendmaking afgifte omgevingsvergunning Moelans Rita

mevrouw Rita Moelans wonende te Oude Weyerstraat 35 te 3990 Peer deelt mee dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Groenstraat 1 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie D 1291 Z2.

Het betreft een aanvraag tot een uitbreiding met garage, tuinberging, carport en tuinkamer.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en de wijze van indiening van het beroep kunt u contact opnemen met:

Contactinformatie