Bekendmaking afgifte omgevingsvergunning Mast Tinneke

mevrouw Tineke Mast wonende te Willem II-straat 57 te 3900 Overpelt deelt mee dat op 30 juli 2018 een omgevingsvergunning werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Leopoldlaan 97 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 575 Z2.

Het betreft een aanvraag tot een functiewijziging van kantoor naar handel en het bijbouwen van een etalage.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en de wijze van indiening van het beroep kunt u contact opnemen met:

Contactinformatie